ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมประชุมเเถลงเเผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 21-09-2020 13:56:35
ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมประชุมเเถลงเเผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ ผอ. กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมประชุมเเถลงเเผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ต.เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รอง ผอ.กอร.ถปภ.ทภ.๔ เป็นประธานในการประชุม

    

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมประชุมเเถลงเเผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง