พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.

Release Date : 26-11-2022 00:00:00
พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๔๐๐ พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.เยี่ยมชมอาวุธ ยุทโธปกรณ์พิเศษ และห้องควบคุมทางยุทธวิธี พร้อมกับตรวจความพร้อม และประชุมเตรียมการต้อนรับ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร.พร้อมด้วย คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ ในโอกาสที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ในวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕ นี้ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. พร้อมทั้งตรวจความพร้อม และความเรียบร้อยของอาคาร/สถานที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (กรม ร.๓ พล.นย.)ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ฝ่ายอำนวยการ ผบ.นขต.ฯ และกำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผบ.นย.พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง