น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.เข้าเยี่ยมเยียน พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้กับ นายสะตาปอ บินดอแม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

Release Date : 24-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.เข้าเยี่ยมเยียน พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้กับ นายสะตาปอ บินดอแม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๑๐๙ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ร.ท.รัฐชนน ตรียกูล ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ ฉก.นย.ทร.๓๓ เจ้า​หน้าที่​พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำ อบต.โคกเคียน เข้าเยี่ยมเยียนพูดคุยซักถามอาการ พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้กับนายสะตาปอ บินดอแม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑๐ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.เข้าเยี่ยมเยียน พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้กับ นายสะตาปอ บินดอแม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง