น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ พบปะพูดคุย สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 22-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ พบปะพูดคุย สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๘๓๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วยคุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.นขต.ฯ พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ “ปูเสื่อนั่งสาดรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ และครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.(โรงยิม) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ พบปะพูดคุย สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง