รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้โอวาท เเละ กล่าวขอบคุณกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่

Release Date : 20-09-2020 10:25:50
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้โอวาท เเละ กล่าวขอบคุณกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.ชัยรัตน์  คำภิรมย์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในการให้โอวาท เเละ กล่าวขอบคุณกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่ (กำลังพลส่วนล่วงหน้าพ้นหน้าที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้โอวาท เเละ กล่าวขอบคุณกำลังพลสับเปลี่ยนหน้าที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง