น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อภิเชษฐ นุ่นสวัสดิ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และ อส.ทพ.นย.ทร. ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี

Release Date : 22-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อภิเชษฐ นุ่นสวัสดิ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และ อส.ทพ.นย.ทร. ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี

เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อภิเชษฐ นุ่นสวัสดิ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และ อส.ทพ.นย.ทร.ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์และต่อเติมถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ณ วัดทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อภิเชษฐ นุ่นสวัสดิ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และ อส.ทพ.นย.ทร. ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง