น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อำนาจ ภู่ทอง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค.๖๕

Release Date : 20-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อำนาจ ภู่ทอง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค.๖๕

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อำนาจ ภู่ทอง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค.๖๕ โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา ในการนี้มี จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค ๔ รุ่นที่ ๑ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จว.นราธิวาสพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.อำนาจ ภู่ทอง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง