การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วย อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Release Date : 19-10-2022 00:00:00
การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วย อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๕๔๕ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.นำกำลังพลในสังกัด และหน่วยขึ้นการบังคับบัญชา เข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วย อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้เน้นย้ำให้กำลังพลในสังกัดทุกนาย และที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาด โดยมี ฝ่ายอำนวยการ ผบ.นขต.ฯ ข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้าง และ อส.ทพ.นย.ทร.เข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.(โรงยิม) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาสผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดแต่อย่างใด  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วย อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง