น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๖ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผบ.ทร., ผบ.นย. และ ผบ.พล.นย. ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 18-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๖ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผบ.ทร., ผบ.นย. และ ผบ.พล.นย. ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๔๕ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๖ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผบ.ทร., ผบ.นย. และ ผบ.พล.นย. ณ สโมสรร่มเกล้าค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี ฝ่ายอำนวยการ ผบ.นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.เข้าร่วมการประชุมในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่เยาวชนนักกีฬามวยไทยซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลค่ายจุฬาภรณ์ และเยาวชนพื้นที่รอบค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อม และพัฒนาฝีมือ ทักษะในการชกมวยต่อไป

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๖ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผบ.ทร., ผบ.นย. และ ผบ.พล.นย. ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง