น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ.อ.นฤดม หนูสุคนธ์ ผบ.ชป.๒ ร้อย.ทพ.นย.๖ ฉก.ทพ.นย.ทร.ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ชายไม่ทราบชื่อ

Release Date : 18-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ.อ.นฤดม หนูสุคนธ์ ผบ.ชป.๒ ร้อย.ทพ.นย.๖ ฉก.ทพ.นย.ทร.ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ชายไม่ทราบชื่อ

เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ.อ.นฤดม หนูสุคนธ์ ผบ.ชป.๒ ร้อย.ทพ.นย.๖ ฉก.ทพ.นย.ทร.ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ชายไม่ทราบชื่อซึ่งนอนหมดสติ สภาพไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงขายาว ไม่พบเอกสารแสดงตัวตนและไม่สามารถสอบถามข้อมูลส่วนตัวได้ พบมีบาดแผลที่เท้าซ้าย บริเวณทางขึ้นน้ำพุเสด็จ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๕ ที่ผ่านมา จึงได้ทำการสวมเสื้อกันหนาวเพื่อให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นจนรู้สึกตัว พร้อมกับทำแผลบริเวณเท้า และประสาน รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ส่งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับตัวเพื่อนำตัวไปรักษาต่อ การปฏิบัติดังกล่าวของ จ.อ.นฤดม หนูสุคนธ์ แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ มีจิตสาธารณะในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้ปรากฏต่อสาธารณชนสมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ.อ.นฤดม หนูสุคนธ์ ผบ.ชป.๒ ร้อย.ทพ.นย.๖ ฉก.ทพ.นย.ทร.ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ชายไม่ทราบชื่อ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง