คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ พบปะพูดคุยกับ ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อปรึกษาหารือ สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภร

Release Date : 17-10-2022 00:00:00
คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ พบปะพูดคุยกับ ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อปรึกษาหารือ สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภร

เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ พบปะพูดคุยกับ ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อปรึกษาหารือ สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ณ อาคารฝึกผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

รูปภาพที่เกียวข้อง
คุณสุชา ทองไสย ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ พบปะพูดคุยกับ ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อปรึกษาหารือ สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก ครูสอนปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง