น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ เสียชีวิต จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ น.ส.อรุณี มะมิง บุตรของ น.ส.หม๊ะกือซง มะมิง สมาช

Release Date : 17-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ เสียชีวิต จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ น.ส.อรุณี มะมิง บุตรของ น.ส.หม๊ะกือซง มะมิง สมาช

เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ เสียชีวิต จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ น.ส.อรุณี มะมิง บุตรของน.ส.หม๊ะกือซง มะมิง สมาชิกโครงการศิลปาชีพบ้านบากง กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕/๑ ม.๓ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะน้ำท่วมปอด เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ ที่เสียชีวิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องรับรอง ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./กอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ เสียชีวิต จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ น.ส.อรุณี มะมิง บุตรของ น.ส.หม๊ะกือซง มะมิง สมาช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง