ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดของ ฉก.ทพ.นย.ทร. ในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

Release Date : 09-10-2022 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดของ ฉก.ทพ.นย.ทร. ในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

เมื่อ ๙ ต.ค.๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๓๕ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดของ ฉก.ทพ.นย.ทร. ในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการบ้านยือลอ ฐานปฏิบัติการบ้านคลอแระ ฐานปฏิบัติการบ้านชูโว ฐานปฏิบัติการวัดเชิงเขา ฐานปฏิบัติการบ้านบือแนปิแย ฐานปฏิบัติการวัดอุไรรัตนาราม ฐานปฏิบัติการร้องเชิงรุกน้ำตกปาโจ ฐานปฏิบัติการวัดทุ่งคา ฐานปฏิบัติการวัดยี่งอ ฐานปฏิบัติการบ้านจอเบาะ ฐานปฏิบัติการบ้านบูลกาสนอ และฐานปฏิบัติการบ้านฮูแตยือลอ พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการระวังป้องกันฐาน โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือ ตัวแทนของ กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัย ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อย ถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดของ ฉก.ทพ.นย.ทร. ในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง