ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ศรชล.ภาค ๒ ผบ.กรม ทพ.นย.ทร./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ และแสดงตนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

Release Date : 11-10-2022 00:00:05
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ศรชล.ภาค ๒ ผบ.กรม ทพ.นย.ทร./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ และแสดงตนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.กาจ บุญวิทยา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ศรชล.ภาค ๒ น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัย ผบ.กรม ทพ.นย.ทร./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ และแสดงตนต่อ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ศรชล.ภาค ๒ ผบ.กรม ทพ.นย.ทร./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ และแสดงตนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง