น.อ.จตุพล ชูช่วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Release Date : 11-10-2022 00:00:00
น.อ.จตุพล ชูช่วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.จตุพล ชูช่วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนและนักเรียน กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่คิดมูลค่า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมมิติด้านความมั่นคงและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.จตุพล ชูช่วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง