น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัย ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 12-10-2022 00:00:00
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัย ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัย ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖ - กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ ค่ายสุริโยทัย อ.หนองจิก จว.ปัตตานี โดยมี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานการประชุม

      

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.บดินทร์ นิธิอุทัย ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง