ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส เข้าเยี่ยมคำนับ

Release Date : 15-06-2022 00:00:00
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส เข้าเยี่ยมคำนับ

เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ นายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคำนับ และปรึกษาหารือ ณ ห้องรับรอง บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส เข้าเยี่ยมคำนับ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง