แฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทาน ผ้าไทย ผ้าถิ่น นราธิวาส

Release Date : 16-06-2022 00:00:00
แฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทาน ผ้าไทย ผ้าถิ่น นราธิวาส

เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ น.ท.นิพนธ์ โชคสุขนิรันดร หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทาน ผ้าไทย ผ้าถิ่น นราธิวาส ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
แฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทาน ผ้าไทย ผ้าถิ่น นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง