ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิก ต้านยาเสพติด”

Release Date : 10-06-2022 00:00:09
ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิก ต้านยาเสพติด”

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๗๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิก ต้านยาเสพติด” ณ ลานกีฬา พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล  แม่บ้านและครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ หันมาออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี กำลังพล แม่บ้านและครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิด- ๑๙ ด้วย Antigen Test Kit ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เข้าร่วมกิจกรรม

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “เต้นแอโรบิก ต้านยาเสพติด”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง