พิธีพุทธาภิเษกแผ่นทองมงกุฏนพรัตน์ แผ่นศิลาและดิน ๔ ทิศเพื่อบรรจุลงในเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 18-06-2022 00:00:02
พิธีพุทธาภิเษกแผ่นทองมงกุฏนพรัตน์ แผ่นศิลาและดิน ๔ ทิศเพื่อบรรจุลงในเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๕  ศบภ.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.โดย น.อ ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกแผ่นทองมงกุฏนพรัตน์ แผ่นศิลาและดิน ๔ ทิศเพื่อบรรจุลงในเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณอุโบสถ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมพิธีกว่า ๒๐๐ คน 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีพุทธาภิเษกแผ่นทองมงกุฏนพรัตน์ แผ่นศิลาและดิน ๔ ทิศเพื่อบรรจุลงในเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง