รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ มอบของรางวัลประจำร้านนาวากาชาดจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 18-06-2022 00:00:01
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ มอบของรางวัลประจำร้านนาวากาชาดจังหวัดนราธิวาส

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๘๐๐ - ๒๒๐๐  กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย ว่าที่  น.อ.พูนศักดิ์  บัวเนียม รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ฉก.นย.ภต. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมมอบของรางวัลประจำร้านนาวากาชาดจังหวัดนราธิวาส  โดยมี ปกครองจังหวัดนราธิวาสและอำเภอต่างๆร่วมให้การต้อนรับ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ มอบของรางวัลประจำร้านนาวากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง