ประชุมเพื่อมอบนโยบาย/สั่งการหน่วยระดับ ฉก.จังหวัด/ฉก.นย.ทร., ฉก.หมายเลข ฉก.ทพ., ฉก.ตร. และ ฉก.ตชด.

Release Date : 28-06-2022 00:00:00
ประชุมเพื่อมอบนโยบาย/สั่งการหน่วยระดับ ฉก.จังหวัด/ฉก.นย.ทร., ฉก.หมายเลข ฉก.ทพ., ฉก.ตร. และ ฉก.ตชด.

เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. และ น.ท.อำนาจ ภู่ทอง ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบาย/สั่งการหน่วยระดับ ฉก.จังหวัด/ฉก.นย.ทร., ฉก.หมายเลข ฉก.ทพ., ฉก.ตร. และ ฉก.ตชด. ณ ห้องประชุมพรานไพร บก.กกล.ทพ.จชต. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔ เป็นประธานการประชุม  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุมเพื่อมอบนโยบาย/สั่งการหน่วยระดับ ฉก.จังหวัด/ฉก.นย.ทร., ฉก.หมายเลข ฉก.ทพ., ฉก.ตร. และ ฉก.ตชด.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง