ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมให้การต้อนรับ - ส่ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

Release Date : 29-06-2022 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมให้การต้อนรับ - ส่ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๒๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมให้การต้อนรับ - ส่ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.นราธิวาส ณ มวบ.ฉก.ภต. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมให้การต้อนรับ - ส่ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง