ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์เรียนรู้อัล-กุรอาน

Release Date : 30-06-2022 00:00:00
ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม  (OIC) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์เรียนรู้อัล-กุรอาน

เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๑๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม (Assistant Secretary General for Political Affairs) (Organization of Isiamic Cooperation : OIC) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์เรียนรู้อัล-กุรอาน ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม  (OIC) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์เรียนรู้อัล-กุรอาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง