กิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ต้านยาเสพติด ศป.ปส. ฉก.นย.ภต. ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 02-07-2022 00:00:00
กิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ต้านยาเสพติด ศป.ปส. ฉก.นย.ภต. ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๒ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต./ผอ.ศป.ปส. ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ต้านยาเสพติด ศป.ปส. ฉก.นย.ภต. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีบุตร-หลาน ข้าราชการ ภายในค่ายจุฬาภรณ์ เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการเล่นกีฬาและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ณ สระว่ายน้ำรวมใจรัก ค่ายจุฬาภรณ์  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ต้านยาเสพติด ศป.ปส. ฉก.นย.ภต. ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง