โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกศิลปาชีพ เสียชีวิต

Release Date : 07-07-2022 00:00:00
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกศิลปาชีพ เสียชีวิต

เมื่อ ๗ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๑๓๐ น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธานมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครับของสมาชิกที่เสียชีวิตจำนวน ๒ ครอบครัว ครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้แก่ นาง ฮาลีเมาะ  เจ๊ะแอ ภรรยาของ นายมะดิง สะตอปา สมาชิกโครงการศิลปาชีพบ้านไทยสุข กลุ่มแกะสลักไม้บ้านไทยสุข ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืด เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๕ และนายรุสลัน  วาโด สามีของ น.ส.ฮาบีบะฮ์  สาและ สมาชิกโครงการศิลปาชีพบ้านกาหลง กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรม ร.๓ พล.นย. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ ที่เสียชีวิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องรับรอง บก.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

    

           

รูปภาพที่เกียวข้อง
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์กรณีสมาชิกศิลปาชีพ เสียชีวิต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง