ประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ประจำเดือน ก.ค.๖๕

Release Date : 08-07-2022 00:00:00
ประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ประจำเดือน ก.ค.๖๕

เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เข้าร่วมการประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ประจำเดือน ก.ค.๖๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ณ ห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานี โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔ เป็นประธานการประชุม

  

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ประจำเดือน ก.ค.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง