ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน ก.ค.๖๕

Release Date : 09-07-2022 00:00:00
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน ก.ค.๖๕

เมื่อ ๙ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานการประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน ก.ค.๖๕ ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๕ พร้อมกับแจ้งเรื่องสั่งการจากการประชุม ศปก.ทร., นขต.นย., นขต.พล.นย. และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้ฝ่ายอำนวยการ และ นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต. ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน ก.ค.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง