กิจกรรมสวัสดิการสัญจรให้แก่กำลังพล ทร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้ง กรม ร.๓ พล.นย.

Release Date : 19-04-2022 00:00:00
กิจกรรมสวัสดิการสัญจรให้แก่กำลังพล ทร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้ง กรม ร.๓ พล.นย.

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๘๒๕ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อรรถพล เพชรฉาย จก.สก.ทร.และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมสวัสดิการสัญจรให้แก่กำลังพล ทร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้ง กรม ร.๓ พล.นย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการชายแดน ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

      

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมสวัสดิการสัญจรให้แก่กำลังพล ทร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้ง กรม ร.๓ พล.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง