พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

Release Date : 06-03-2022 00:00:00
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

 เมื่อ ๖ มี.ค. 65 ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ พล.ร.ต.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผบ.พล.นย./รอง ผอ.ศฝ.จอส.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค๔) รุ่นที่ ๑/๖๕ ณ ห้องอบรม ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จง.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง