ประชุม ศบค.นราธิวาส ขับเคลื่อนเร่งรัดการแก้ไขการแพร่ระบาดของ COVID – 19

Release Date : 07-03-2022 00:00:00
ประชุม ศบค.นราธิวาส ขับเคลื่อนเร่งรัดการแก้ไขการแพร่ระบาดของ COVID – 19

เมื่อ ๗ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมฯ

   

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุม ศบค.นราธิวาส ขับเคลื่อนเร่งรัดการแก้ไขการแพร่ระบาดของ COVID – 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง