ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน มี.ค.๖๕

Release Date : 08-03-2022 00:00:00
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน มี.ค.๖๕

เมื่อ ๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานการประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน มี.ค.๖๕ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ พร้อมกับแจ้งเรื่องสั่งการจากการประชุม ศปก.ทร., นขต.นย., นขต.พล.นย. ให้ฝ่ายอำนวยการ และ นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ประจำเดือน มี.ค.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง