รอง ผบ.กรม ร.๓พล.นย.ให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

Release Date : 14-09-2020 15:31:21
รอง ผบ.กรม ร.๓พล.นย.ให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

น.อ.ชัยรัตน์  คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.๓พล.นย.(๒)/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๒)/รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.(๑) เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๓พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

   

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กรม ร.๓พล.นย.ให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง