พบปะพูดคุยประสานสัมพันธ์สมาชิกส่วนส่งเสริมอาชีพประชาชนค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 09-12-2021 00:00:01
พบปะพูดคุยประสานสัมพันธ์สมาชิกส่วนส่งเสริมอาชีพประชาชนค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะพูดคุยประสานสัมพันธ์สมาชิกส่วนส่งเสริมอาชีพประชาชนค่ายจุฬาภรณ์ รับทราบการปฏิบัติที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสานต่อโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในการกันนี้ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกส่วนส่งเสริมอาชีพฯ ที่เข้าร่วมพบปะพูดคุย ณ อาคารสอนผ้าปัก ศูนย์ศิลปาชีพค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พบปะพูดคุยประสานสัมพันธ์สมาชิกส่วนส่งเสริมอาชีพประชาชนค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง