ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ ผบ.สอ.รฝ.และคณะฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 09-12-2021 00:00:00
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ ผบ.สอ.รฝ.และคณะฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผบ.สอ.รฝ.และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มวบ.ฉก.ภต. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ ผบ.สอ.รฝ.และคณะฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง