ขับเคลื่อนงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 08-12-2021 00:00:00
ขับเคลื่อนงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.๓) เพื่อรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุข และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี โดยมี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เป็นประธานการประชุม

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ขับเคลื่อนงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง