ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานปฏิบัติการบ้านรอตันบาตู

Release Date : 07-12-2021 00:00:09
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานปฏิบัติการบ้านรอตันบาตู

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ รับทราบการปฏิบัติที่ผ่านมา ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฐานปฏิบัติการบ้านรอตันบาตู
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง