จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป

Release Date : 05-12-2021 00:00:05
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐  น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐  น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔โดยจัดกำลังพลจิตอาสา ๙๐๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.และ ฉก.นย.ทร.๓๓ ร่วมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด ณ วัดโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ซึ่งการดำเนินกิจกรรมฯ ได้สอดคล้องกับพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น นั้นเป็นปัจจัยที่สร้างสรรค์ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองของให้ยืนยงอยู่ตลอดไป

                การจัดกิจกรรมในวันนี้ มี ฉก.นย.ทร.๓๓ พัน ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ทรภ.๒ (สน) และประชาชน บ.โคกเคียน ต.โคกเคียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐  น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง