กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 05-12-2021 00:00:00
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย นพป.ฉก.นย.ภต. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มัสยิดบ้านทรายขาว ม.๖ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง