ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 03-12-2021 00:00:01
ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๓๐ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ฯ 

จากนั้นในเวลา ๐๙๓๐ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส  จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง