บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ ทุนการศึกษา จชต.

Release Date : 03-12-2021 00:00:08
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ ทุนการศึกษา จชต.

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  โดย คุณฐานิยา ธรรมวัฒนะ เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ จนท.ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ใน นขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. รวมมูลค่าสิ่งของอุปโภค บริโภค เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ทุนละ ๕,๐๐๐.- บาท จำนวน ๔๐ ทุน เป็นเงิน ๒๐๐.๐๐๐.- บาท ทุนอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก จชต. ทุนละ ๕๐,๐๐๐.- บาท จำนวน ๓ ทุน เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท และทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นผู้รับมอบ

   

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ ทุนการศึกษา จชต.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง