สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการ ศูนย์พักคอย Community Isolation

Release Date : 03-12-2021 00:00:00
สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการ ศูนย์พักคอย Community Isolation

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการปรับอาคารของ ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เป็นอาคาร ci ชาย และอาคาร บก.มว.ทพ.หญิง ฯ (เดิม) เป็นอาคาร ci หญิง (ศูนย์พักคอย Community Isolation) สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่จะต้องเตรียมการรองรับหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรพื้นฐาน” ของศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (กรม ร.๓ พล.นย.) ค่ายจุฬาภรณ์ ต่อไป

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการ ศูนย์พักคอย Community Isolation
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง