ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์

Release Date : 02-12-2021 00:00:01
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม (โรตีกรอบ ครองแครงกรอบ กะหรี่ปั๊บ และขนมกรอบเค็ม) ของกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ โดยมี คุณธัญวรัตน์ ธนะมูล ประธานกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม กลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง