ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกท่าพระราชทาน

Release Date : 01-12-2021 00:00:00
ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกท่าพระราชทาน

เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกท่าพระราชทาน ให้กับกำลังพล ข้าราชการ พลทหาร และลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีลักษณะทางทหารและมีความรอบรู้ในลักษณะท่าทาง ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกับวินัยและแบบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้งสามารถใช้ท่าพระราชทานนำไปปฏิบัติตามภารกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดกับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจาก พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย./พัน.ฉก.ทม.๙๐๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกท่าพระราชทาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง