รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. และคณะฯ ดูงานศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๑

Release Date : 26-11-2021 00:00:00
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. และคณะฯ  ดูงานศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๑

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ กรม ร.๓ พล.นย. โดย น.อ.สรรธาร บุตรแก้ว รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. และคณะฯ  ได้เดินทางไปดูงานศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๑ ในส่วนรับผิดชอบของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔  ณ ค่ายพระรามหก กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  ผลการปฏิบัติ ได้รับทราบรายละเอียดของการจัดตั้ง และปัญหาต่างๆในระหว่างการฝึก ของศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๑  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. และคณะฯ  ดูงานศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง