ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

Release Date : 25-11-2021 00:00:01
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ ฉก.นย.ทร. โดย น.อ.พูนศักดิ์  บัวเนียม รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประขุม

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง