รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีรับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้ บริษัทฟู้ดสตาร์ (ดีโด้)

Release Date : 23-11-2021 00:00:01
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีรับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้  บริษัทฟู้ดสตาร์ (ดีโด้)

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔ ฉก.นย.ทร.โดย น.อ.ฐิตินันท์  ด้วงจันทร์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทน น.อ.โยธิน  ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีรับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้  (ดีโด้) กับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ซึ่ง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ได้รับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้มาจำนวน ๒,๕๐๐ ลังๆ ละ ๒๔ ขวด รวม ๖๐,๐๐๐ ขวด จากบริษัทฟู้ดสตาร์ (ดีโด้) อ.บ้านแพ้ว จว.นครปฐม  เพื่อให้นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จว.จชต. และ ๔ อำเภอของ จว.สงขลา ในการนี้ฉก.นย.ทร. ได้รับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้มา จำนวน ๑๐๐ ลังๆ ละ ๒๔ ขวด รวม ๒,๔๐๐ ขวด เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลในสังกัด ณ ห้องโถง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานี โดยมี พล.ต.ปราโมทย์  พรหมอินทร์  รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานในพิธี

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมพิธีรับมอบเครื่องดื่มน้ำผลไม้  บริษัทฟู้ดสตาร์ (ดีโด้)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง