พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 19-11-2021 00:00:05
พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ณ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง