ประดู่บานที่บางนรา “พลังนาวีสัมพันธ์” เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 07-11-2021 00:00:00

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔ ระหว่างเวลา ๑๗๐๐ – ๒๐๐๐ ทหารเรือทั้งในและนอกราชการในพื้นที่ จ.นราธิวาส กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลและร่วมร้องเพลงทหารเรือ เชื่อมความสามัคคี “พลังนาวีสัมพันธ์ “ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามฟุตบอล VG ARENA ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยใช้วัฒนธรรมของทหารเรือเป็นตัวเชื่อม ซึ่งอดีตข้าราชการทหารเรือดังกล่าวมีศักยภาพที่สามารถให้ความช่วยเหลือหน่วยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประดู่บานที่บางนรา “พลังนาวีสัมพันธ์” เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง