ทำแผนพื้นที่เส้นทาง จุดส่งเสบียง ผกร.

Release Date : 19-11-2021 00:00:09
ทำแผนพื้นที่เส้นทาง จุดส่งเสบียง ผกร.

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔  ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย น.อ.โยธิน ธนะมูล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมสั่งเกตุการณ์การทำแผนพื้นที่เส้นทาง จุดส่งเสบียง บริเวณเขาตะโละเปี๊ยะ ต.กะเยาะมาตี อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ตามคำสารภาพ/ให้การของ นายฟาอีฟ ดอเลาะ อายุ ๒๓ ปี/๖๔ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๒๑๙/๒ ม.๓ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ซึ่งเป็นสมาชิก ผกร. ให้การสนับสนุนสมาชิกกลุ่ม ผกร. ในพื้นที่ อ.บาเจาะฯ ได้ให้ข้อมูลว่า นายซูเพียร ยูโซะ สมาชิก ผกร.ระดับปฏิบัติการฯ (เสียชีวิติจากการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๔) และสมาชิก ผกร.ภายในกลุ่ม ใช้พื้นที่และเส้นทางดังกล่าวเป็นแหล่งหลบซ่อน และรับเสบียง

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทำแผนพื้นที่เส้นทาง จุดส่งเสบียง ผกร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง